Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Hudebně dramatické umění - vyučující


Mgr. Václav Klemens

Vedoucí oddělení hudebně dramatické umění

Absolvoval studium režie na pražské DAMU (1994). Jako režisér a umělecký šéf  působil v činoherních souborech divadel v Olomouci, Opavě,  v ostravském Divadle Petra Bezruše a Divadle loutek.

Vyučuje: hereckou výchovu a jevištní praxi


Email: vaclav.klemens@jko.czMarcela Čapková

Herectví vystudovala na brněnské JAMU a celá její profesní dráha je spojena s ostravským Divadlem Petra Bezruče.

Vyučuje: jevištní mluvu


Email: marcela.capkova@jko.cz 


Mgr. et MgA. Peter Gábor

Vystudoval slovenštinu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Nitře, poté činoherní režii na DAMU v Praze. Jako režisér pracoval v řadě slovenských, českých a moravských divadel.

Vyučuje: hereckou výchovu a umělecký přednes


Email: peter.gabor@jko.cz 


Miroslava Georgievová

Absolventka herectví na ostravské konzervatoři. Je uměleckou šéfkou Studia G, které spoluzakládala. Jako herečka pohostinsky působí i v dalších divadlech. 

Vyučuje: jevištní mluvu, umělecký přednes a hereckou výchovu


Email: miroslava.georgievova@jko.cz 


Vladan Hýl

na ostravské konzervatoři absolvoval obor herectví, po skončení studia se zaměřil na práci v médiích.
Absolvoval stáž ve zpravodajské redakci ostravského studia České televize, v regionálních televizních stanicích působil jako dramaturg, moderátor a zpravodajec, aktuálně také jako překladatel. Dlouhodobě spolupracuje s ostravskými rádii. Pracuje jako redaktor zpravodajství Hitrádia Orion.
Vede vydavatelství audioknih, věnuje se tvorbě promo videí a dabingu.

Vyučuje: herectví před kamerou a mikrofonem
 
Email: vladan.hyl@jko.cz 


Josef Kaluža

Maturitní zkoušku z herectví složil na Janáčkově konzervatoři (1997). Jeho první angažmá bylo ve Slezském divadle v Opavě, následovalo angažmá v ostravském Divadlo Petra Bezruče a od roku 2004 je členem uměleckého souboru Komorní scény Aréna.

Vyučuje: jevištní praxi


Email: josef.kaluza@jko.cz 

Renáta Klemensová

Po maturitní zkoušce z herectví na ostravské konzervatoři (1990) získala angažmá v činohře Moravského divadla Olomouc. Její další působení je spojeno s Ostravou: Komorní scéna Aréna (1997-2004), Národní divadlo moravskoslezské (2004-2022) a od roku 2022 opět Komorní scéna Aréna.

Vyučuje: hereckou výchovu


Email: renata.klemensova@jko.cz 
Anežka Knotková

Několikanásobná mistryně České republiky a finalistka mistrovství světa ve stepu. Od roku 2015 působí jako externí pedagog JAMU v Brně a vede své vlastní lekce pod značkou Dance AKA. Spolupracovala s Českou televizí, Filharmonií Brno, Národním divadlem Brno a v současnosti také účinkuje v muzikálových inscenacích Národního divadla moravskoslezského.

Vyučuje: step


Email: anezka.knotkova@jko.cz 
magister sztuki Bogdan Kokotek

Je absolventem Divadelní akademie ve Varšavě, obor herectví (1991) a režie (2001). Od roku 2003 je uměleckým šéfem Polské scény Těšínského divadla v Českém Těšíně, pravidelně spolupracuje s divadly v Česku i Polsku.

Vyučuje: hereckou výchovu


Email: bogdan.kokotek@jko.cz 

Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1990 – obor moderní filologie (čeština – ruština), 2002 – doktorské studium). Od roku 1993 vyučuje jazykové disciplíny na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Spolupracuje s činohrou NDM jako jazykový poradce, provádí školení mluvních profesionálů (učitelů, redaktorů, moderátorů, tiskových mluvčích aj.) v oblasti řečové a hlasové kultury.

Vyučuje: jevištní mluvu


Email: pavlina.kuldanova@jko.cz Bc. Martin Legerski

Herectví vystudoval na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, je členem uměleckého souboru Divadla loutek Ostrava.

Vyučuje: herectví s loutkou


Email: martin.legerski@jko.cz 


Elisabeta Máchová

Řadu let spolupracuje s divadelní společností klaunů, akrobatů a žonglérů "Cirkus trochu jinak", její specializace je akrobacie na hrazdě.


Vyučuje: akrobacii


Email: elisabeta.machova@jko.cz 


dr Alice Olmová - Jarnotová

Vystudovala Divadelní akademii ve Varšavě a doktorské studium absolvovala na Jagellonské univerzitě v Krakově. V současné době je dramaturgyní České scény Těšínského divadla, jako dramaturgyně spolupracuje také s dalšími divadly.

Vyučuje: dějiny divadla, teorii divadla a rozbor dramatu, jevištní praxi a pedagogické předměty


Email: alice.olmova@jko.cz 

Ivan Petrák

Absolvoval šermířské školy "Magisteria", je členem České šermířské asociace. Zbrojíř NDM Ostrava. Vytváří choreografie šermu pro film a divadlo.

Vyučuje: šerm


Email: ivan.petrak@jko.cz 


Václav Pokorný

Je principálem divadelní společnosti klaunů, akrobatů a žonglérů "Cirkus trochu jinak".

Vyučuje: akrobacii


Email: vaclav.pokorny@jko.czMgA. Vít Roleček

Vystudoval herectví na katedře činoherního divadla pražské DAMU (2016), kde studoval i na katedře autorské tvorby a pedagogiky. V současnosti je členem činohry NDM, hraje v českých i zahraničních filmových a televizních produkcích. Působí také jako porotce či lektor celostátních přehlídek uměleckého přednesu, např. Wolkrův Prostějov.

Vyučuje: jevištní pohyb a hereckou výchovu


Email: vit.rolecek@jko.cz


  

Alena Sasínová - Polarczyk

Absolvovala na ostravské konzervatoři, v současné době je členkou činoherního souboru Národního divadla moravskoslezského.

Vyučuje: umělecký přednes


Email: alena.polarczykova@jko.cz Michal Sedláček

Už ve svém maturitním ročníku, kterým zakončil svá herecká studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (2011), byl angažován do Divadla Petra Bezruče, v jehož uměleckém souboru působil do roku 2020. Jeho dalším uměleckým působištěm se stalo ostravské Divadlo Mír.

Vyučuje: pantomimu


Email: michal.sedlacek@jko.cz

MgA. Petr Sýkora

Absolvoval studium herectví na JAMU v Brně, působil ve skupině historického šermu Durandal. Spolupracuje s divadly jako choreograf šermů a soubojových scén. 

Vyučuje: šerm


Email: petr.sykora@jko.cz


MgA. Eva Štěpandová, DiS.

Na brněnské konzervatoři absolvovala studium herectví (2010) a na Divadelní fakultě JAMU obor Taneční a pohybové divadlo a výchova (2019). Devět sezón byla členkou hereckého souboru Divadla loutek Ostrava.

Vyučuje: jevištní pohyb a taneční výchovu


Email: eva.stepandova@jko.cz

Mgr. Dušan Urban

Po studiích herectví na brněnské JAMU (1994) začal působit ve stálém angažmá Moravského divadla Olomouc, odkud v roce 2009 přestoupil do angažmá ostravského Divadla Petra Bezruče.

Vyučuje: hereckou výchovu


Email: dusan.urban@jko.cz


Bc. Věra Vojtková

Studium herectví absolvovala na ostravské konzervatoři. Na Pedagogické fakultě OU vystudovala obor speciální pedagogika. Působí jako lektorka na VOŠ Mediální tvorby a na Pop Academy. Dlouhodobě také spolupracuje s Těšínským divadlem.

Vyučuje: jevištní mluvu, umělecký přednes, pedagogiku a psychologii


Email: vera.vojtkova@jko.cz

 


BcA. Karolína Vyhlídal Hýsková, Dis.

Absolventka hudebně-dramatického oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (2015) a oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě (2018). Vedení divadelních a pohybových lekcí se věnuje od roku 2010. V letech 2014-2018 byla členkou Divadla Šumperk. Od září 2018 je členkou souboru Divadla loutek Ostrava, příležitostně hostuje v dalších divadlech (Divadlo Mír, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Slezské divadlo v Opavě). Jako pedagog také působí na Ostravské univerzitě. V posledním období se rovněž věnuje tvorbě workshopů psychohygieny pro studenty herectví.

Vyučuje: jevištní pohyb

Email: karolina.vyhlidal.hyskova@jko.cz