Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.8.2022 / Přihlášení

Hudebně dramatické umění - vyučující


Mgr. Václav Klemens

Vedoucí oddělení hudebně dramatické umění.

Absolvoval studium režie na pražské DAMU. Je režisérem a uměleckým šéfem Divadla loutek.

Vyučuje: hereckou výchovu
Email: vaclav.klemens@jko.cz
Kabinet: 320


Marcela Čapková

Herectví vystudovala na brněnské JAMU a celá její profesní dráha je spojena s ostravským Divadlem Petra Bezruče.

Vyučuje: jevištní mluvu

Email: marcela.capkova@jko.cz MgA. Peter Gábor

Vystudoval slovenštinu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Nitře, poté činoherní režii na DAMU v Praze. Jako režisér pracoval v řadě slovenských, českých a moravských divadel.

Vyučuje: hereckou výchovu a umělecký přednes

Email: peter.gabor@jko.cz MgA. Pavel Gejguš

Absolvoval studium činoherní režie na brněnské JAMU (2009). V letech 2015-2018 jako umělecký šéf a kmenový režisér vedl divadlo Stará aréna. Od roku 2021 působí jako dramaturg činohry NDM.

Vyučuje: hereckou výchovu

Email: pavel.gejgus@jko.cz Miroslava Georgievová

Je absolventkou ostravské konzervatoře a jako herečka pohostinsky působí v divadlech. 

Vyučuje: jevištní mluvu a hereckou výchovu

Email: miroslava.georgievova@jko.cz 
Vladan Hýl

na ostravské konzervatoři absolvoval obor herectví, po skončení studia se zaměřil na práci v médiích.
Absolvoval stáž ve zpravodajské redakci ostravského studia České televize, v regionálních televizních stanicích působil jako dramaturg, moderátor a zpravodajec, aktuálně také jako překladatel. Dlouhodobě spolupracuje s ostravskými rádii. Pracuje jako redaktor zpravodajství Hitrádia Orion.
Vede vydavatelství audioknih, věnuje se tvorbě promo videí a dabingu.

Vyučuje: herectví před kamerou a mikrofonem
 
Email: vladan.hyl@jko.cz 


Renáta Klemensová

Herectví vystudovala na ostravské konzervatoři, v současnosti je členkou činohry Národního divadla moravskoslezského.

Vyučuje: hereckou výchovu

Email: renata.klemensova@jko.cz Anežka Knotková

Několikanásobná mistryně České republiky a finalistka mistrovství světa ve stepu. Od roku 2015 působí jako externí pedagog JAMU v Brně a vede své vlastní lekce pod značkou Dance AKA. Spolupracovala s Českou televizí, Filharmonií Brno, Národním divadlem Brno a v současnosti také účinkuje v muzikálových inscenacích Národního divadla moravskoslezského.


Vyučuje: step

Email: anezka.knotkova@jko.cz 
magister sztuki Bogdan Kokotek

Je absolventem Divadelní akademie ve Varšavě, obor herectví (1991) a režie (2001). Od roku 2003 je uměleckým šéfem Polské scény Těšínského divadla v Českém Těšíně, pravidelně spolupracuje s divadly v Česku i Polsku.


Vyučuje: hereckou výchovu a jevištní praxi

Email: bogdan.kokotek@jko.cz 

Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1990 – obor moderní filologie (čeština – ruština), 2002 – doktorské studium). Od roku 1993 vyučuje jazykové disciplíny na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Spolupracuje s činohrou NDM jako jazykový poradce, provádí školení mluvních profesionálů (učitelů, redaktorů, moderátorů, tiskových mluvčích aj.) v oblasti řečové a hlasové kultury.

Vyučuje: jevištní mluvu

E-mail: pavlina.kuldanova@jko.cz 
Bc. Martin Legerski

Herectví vystudoval na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, je členem uměleckého souboru Divadla loutek Ostrava.

Vyučuje: herectví s loutkou

Email: martin.legerski@jko.cz Mgr. Marie Logojdová

Herectví vystudovala na pražské DAMU, v současnosti členka činohry NDM.

Vyučuje: umělecký přednes

Email: marie.logojdova@jko.cz 
Bc. Alžběta Moravcová, MBA

Zakladatelka neziskové organizace Prostě se hýbej zaměřené na pohybovou průpravu dětí a dospělých v Opavě. Přední česká akrobatka zaměřující se především na vzdušnou akrobacii ve spolupráci s ostravskou společností Cirkus trochu jinak. Reprezentantka ČR ve cvičení na závěsném kruhu. Vystupovala v řadě evropských států a v Kanadě.


Vyučuje: akrobacii

Email: alzbeta.moravcova@jko.cz 
Petr Ochvat

Studoval herectví na Janáčkově konzervatoři a současný tanec na Institute for dance na Univerzitě Antona Brücknera v Linci a v rámci ročního stipendia pak v Centru pro současný tanec a performance ve Vídni. Od roku 2010 působil hlavně na vídeňské taneční scéně, od roku 2013 s vlastní taneční skupinou Maggi Palms. Jako tanečník a choreograf se představil v několika zemích světa. V současnosti studuje na Feldenkrais Institut Wien.


Vyučuje: jevištní pohyb

Email: petr.ochvat@jko.cz dr Alice Olmová - Jarnotová

Vystudovala Divadelní akademii ve Varšavě a doktorské studium absolvovala na Jagellonské univerzitě v Krakově. V současné době je dramaturgyní České scény Těšínského divadla, jako dramaturgyně spolupracuje také s dalšími divadly.


Vyučuje: dějiny divadla, teorii divadla a rozbor dramatu, jevištní praxi a pedagogické předměty

Email: alice.olmova@jko.cz 

Ivan Petrák

Absolvoval šermířské školy "Magisteria", je členem České šermířské asociace. Zbrojíř NDM Ostrava. Vytváří choreografie šermu pro film a divadlo.


Vyučuje: šerm

Email: ivan.petrak@jko.cz 


Vladimíra Krakovková

Absolvovala studium herectví na ostravské konzervatoři, v současnosti v angažmá Divadla loutek v Ostravě.

Vyučuje: jevištní mluvu

Email: vladimira.krakovkova@jko.czVáclav Pokorný

Je principálem divadelní společnosti klaunů, akrobatů a žonglérů "Cirkus trochu jinak".

Vyučuje: akrobacii

Email: vaclav.pokorny@jko.cz
Alena Sasínová - Polarczyk

Absolvovala na ostravské konzervatoři, v současné době je členkou souboru Komorní scény Aréna.


Vyučuje: umělecký přednes a jevištní praxi

Email: alena.polarczykova@jko.cz Michal Sedláček

Už ve svém maturitním ročníku, kterým zakončil svá studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (2011), byl angažován do Divadla Petra Bezruče, v jehož uměleckém souboru působil do roku 2020. Jeho dalším uměleckým působištěm se stalo ostravské Divadlo Mír.

Vyučuje: pantomimu

Email: michal.sedlacek@jko.cz


MgA. Petr Sýkora

Absolvoval studium herectví na JAMU v Brně, působil ve skupině historického šermu Durandal. Spolupracuje s divadly jako choreograf šermů a soubojových scén. 


Vyučuje: šerm

Email: petr.sykora@jko.cz


MgA. Eva Štěpandová, DiS.

Na brněnské konzervatoři absolvovala studium herectví a na Divadelní fakultě JAMU obor Taneční a pohybové divadlo a výchova. Vyučuje: jevištní pohyb a taneční výchovu

Email: eva.stepandova@jko.cz

Bc. Věra Vojtková

Studium herectví absolvovala na ostravské konzervatoři. Na Pedagogické fakultě OU vystudovala obor speciální pedagogika. Působí jako lektorka na VOŠ Mediální tvorby a na Pop Academy. Dlouhodobě také spolupracuje s Těšínským divadlem.


Vyučuje: jevištní mluvu, pedagogiku a psychologii

Email: vera.vojtkova@jko.cz

Bc. David Vyhnánek

Herectví vystudoval na Janáčkově konzervatoři pod vedením Štěpána Pácla a Renáty Klemensové. Je studentem magisterských studijních programů divadelní režie, divadelní dramaturgie a dramatická tvorba na VŠMU v Bratislavě. Věnuje se také psaní divadelních a rozhlasových her.


Vyučuje: jevištní praxi