Lesní roh - vyučujícíMgA. Jindřich Molinger

Absolvent Pražské konzervatoře, bakalářského studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a magisterského studijního programu Fakulty umění Ostravské univerzity. V současnosti studuje doktorandské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde působí i pedagogicky. Je sólohornistou Janáčkovy filharmonie Ostrava a členem souboru CAEMICA CORNI.


Vyučuje: hlavní obor, hru z listu