Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.1.2022 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2022

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2022 v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 7. - 10. dubna 2022 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

 
 
 
*****************
 
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 20th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2022 for Wind instrunents Brass, Piano and Voice.
 
The competition will be held on 7th - 10th April 2022. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava.
 

 
 
*****************
 
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 20. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrava 2022 w specjalnościach gra na instrumentach dętych blaszanych, gra na fortepianie i śpiew.

Konkurs odbędzie się w dniach 7. – 10. kwietnia 2022 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.Mgr. Soňa Javůrková
ředitelka