Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2022

20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2022
v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv.
 
Janáčkova konzervatoř v Ostravě 
8. - 10. dubna 2022.

 

 
*****************
 
 
20th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2022
for Wind instrunents Brass, Piano and Voice.
 
Janáček Conservatory in Ostrava 
7th - 10th April 2022.


 
 
*****************
 
 
20. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrava 2022
w specjalnościach gra na instrumentach dętych blaszanych, gra na fortepianie i śpiew.

Janáčkova konzervatoř w Ostrawie 
8. – 10. kwietnia 2022 r.