Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.12.2022 / Přihlášení

Smyčcové nástroje 18. 3. 2023

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2022/2023

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ
Držení nástroje - držení těla, lektoři Mgr. Jiří Zedníček, MgA. Martin Raška
18. 3. 2023 / 
9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok