Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

23.2.2024 / Přihlášení

Oprava protihlukové stěny

Dokumentaci k veřejné zakázce č. 13/2023 - Oprava protihlukové stěny - naleznete v přílohách níže.

Výzva

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1

Obchodní podmínky - návrh smlouvy

Příloha č. 2

Podklady architekta - zhodnocení stavu protihlukové stěny

Příloha č. 3

Prohlášení ke způsobilosti a střetu zájmů

Příloha č. 4

Prohlášení o vztahu k dodavateli

Příloha č. 5

Prohlášení o realizovaných zakázkách

Příloha č. 6

Specifikace požadavku na opravu

Příloha č. 7/1

Podklady architekta - výsledky průzkumu poškození stěny

Příloha č. 7/2

PD - Pohled západní

Příloha č. 7/3

PD - pohled jižní

Příloha č. 7/4

Podklady architekta - PD stěna - pohledy

Příloha č. 7/5

Podklady architekta - PD stěna - půdorysy

Příloha č. 7/6

Podklady architekta - PD stěna - řezy

Příloha č. 7/7

Podklady architekta - PD - dispozice stěn a ochozu

Příloha č. 7/8

Podklady architekta - PD - detaily uložení

Příloha č. 7/9

Podklady architekta - PD - osazení sklobetonu v rámu

Příloha č. 7/10

Podklady architekta - PD - detaily

Příloha č. 7/11

Podklady architekta - fotodokumentace současného stavu