Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

KONEČNÉ VÝSLEDKY 2. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou po vykonání talentové zkoušky v náhradním termínu

TANEC, odborné zaměření klasický tanec

  • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů naleznete zde
Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.


V Ostravě dne 17. května 2023


VÝSLEDKY 1. kola talentových zkoušek -  náhradní termín - 15. května 2023

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchova
  • Pořadí uchazečů a přehled postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete zde
V Ostravě dne 15. května 2023


KONEČNÉ VÝSLEDKY 2. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou po vykonání talentové zkoušky v náhradním termínu

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchova
  • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů naleznete zde

Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.


V Ostravě dne 15. května 2023


VÝSLEDKY 2. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou před konáním talentové zkoušky v náhradním termínu
 
TANEC, odborné zaměření klasický tanec
  • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů naleznete -  zde
 HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchova
  • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů naleznete -  zde

KONEČNÉ VÝSLEDKY 2. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou

ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv

  • Konečné pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů naleznete -   zde
HUDBA, odborné zaměření klasická hudba - denní i kombinovaná forma vzdělávání a HUDBA, odborné zaměření jazzová hudba, denní forma vzdělávání
  • Konečné pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů naleznete -   zde

Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.


V Ostravě dne 3. května 2023
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou 

ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv  
  • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete - zde

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchov
  • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete - zde
 
 V Ostravě dne 26. dubna 2023