Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.12.2022 / Přihlášení

Zobcová flétna - vyučující


Magda Bohušová

Absolventka konzervatoře v Ostravě v oboru hra na příčnou flétnu. Hru na zobcovou flétnu a metodiku tohoto nástroje studovala ve Víkendové škole pod vedením Jana Kvapila. Znalosti v oboru pravidelně doplňuje účastí v Letní škole staré hudby v Prachaticích.Vyučuje: hru na zobcovou flétnu

Email: magda.bohusova@jko.cz

Eva Čapková, DiS.

Absolvovala zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Ing. Jitky Konečné PGDip., Ph.D. Dále studovala na Anton Brucker Privatuniversität v rakouském Linci ve třídě Carin van Heerden. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů pod vedením špičkových lektorů (P. Holtslag, A. Solomon, J. Gundersen, A. Davis, K. de Witt, J. V. Goethem aj.)

Vede odborné semináře v rámci DVPP (Dechové soboty na brněnské konzervatoři, DVPP na konzervatoři v Olomouci). Pravidelně zasedá v odborných porotách soutěží pořádaných MŠMT.

Email: eva.capkova@jko.cz
Ing. Jitka Konečná PGDip., Ph.D. (mateřská dovolená)

Studovala hru na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Jana Kvapila. V roce 2007 získala stipendium na Royal College of Music v Londýně, kde absolvovala postgraduální studium. Za své studijní výsledky byla oceněna diplomem s vyznamenáním a McKenna cenou za barokní hudbu. V roce 2008 v Londýně založila flétnové kvarteto i Flautisti, spolu se kterým se v témže roce stala vítězkou soutěže Brighton Early Music Live Scheme. Soubor vystupuje pravidelně na koncertech v tuzemsku i zahraničí a dvakrát živě účinkoval v rádiu BBC3. V roce 2011 soubor i Flautisti účinkoval na recitálu v kostele St. Martin-in-the-Fields na Trafalgar Square v centru Londýna.  Obsadil pozici semifinalistů soutěže komorní hudby v Londýně a finalistů v mezinárodní soutěži Salieri Zinetti competition v Itálii. Soubor byl také potěšen pozváním a účinkováním na české ambasádě v Londýně, kde s úspěchem uvedl premiéru cyklu Quartet for Recorders, jejíž autorem je původem český hudební skladatel, klavírista a publicista žijící od roku 1950 v Londýně – Karel Janovický.
 
Jako sólistka i komorní hráčka Jitka Konečná spolupracuje s hudebníky a ansámbly specializujícími se na poučenou interpretaci barokní hudby, pravidelně se zúčastňuje mistrovských kursů a seminářů vedených špičkovými světovými pedagogy (W. van Hauwe, P. Leenhouts, P. Holtslag, M. Posch, C. van Heerden, B. Spanhove, H. ter Schegget, R. Brown, E. Kirkby, T. Charlston ad.) a vystupuje na koncertech v ČR i zahraničí.
 
Od roku 2009 je hlavní organizátorkou interpretačních kurzů Letní Škola Staré Hudby v Prachaticích a vyučuje zobcové flétny na Janáčkově Konzervatoři v Ostravě a Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, od téhož roku působí také jako lektorka vzdělávacího programu MŠMT "Dechové soboty" na seminářích brněnské konzervatoře. Od roku 2012 je vedoucí lektorkou Interpretačních seminářů barokní hudby na Konzervatoři v Olomouci.

Email: jitka.konecna@jko.cz

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně u P. Holtslaga a na konzervatoři v rakouském Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). V roce 2011 dokončil doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a získal akademický titul Ph.D. Vystupoval s renomovanými českými i mezinárodními ansámbly, nahrával pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství, v současnosti koncertuje nejčastěji v duu s loutnistou J. Čižmářem.

V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, mnoho let byl ředitelem Letní školy staré hudby v Prachaticích, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou flétnu, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu, je spoluautorem Flautoškoly, progresivní řady učebnic vydávané v současnosti nakladatelstvím Bärenreiter. Kromě Janáčkovy konzervatoře působil v letech 2006-2011 též na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2014-2018 na Akademii staré hudby při FFMU Brno. Od školního roku 2018/19 vyučuje i na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.

Email: jan.kvapil@jko.cz


M.A., RNDr. Renata Smetková (mateřská dovolená)


Absolvovala hru na zobcovou a příčnou flétnu na zlínských základních uměleckých školách. Získala několik nejvyšších ocenění v celostátních soutěžích jak v sólové hře, tak v soutěžích komorních souborů. Dva roky se vzdělávala na seminářích Víkendové školy hry na zobcovou flétnu, poté studovala zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě ve třídě Jana Kvapila. Nyní se dále vzdělává v magisterském programu Institutu pro starou hudbu na Anton Bruckner Privatuniversität v rakouském Linzi ve třídě Carin van Heerden. Koncertuje v České republice i zahraničí, spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky a hudebními tělesy, vystupovala jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava, hrála s Moravskou filharmonií Olomouc ad. Pravidelně se účastní hudebních kurzů a seminářů vedených špičkovými lektory jako jsou Peter Holtslag, Ashley Solomon, Kerstin de Witt, Jostein Gundersen, Jan Rokyta ml., Alan Davis, Robert Finster, Michael Posch aj. Absolvovala několik školení týkajících se hudebního vzdělávání nevidomých. Specifiky ve výuce hry na zobcovou flétnu u zrakově postižených se zabývala ve své absolventské práci na konzervatoři i v praxi. Kromě hudební oblasti absolvovala též studia na Přírodovědecké fakultě v Ostravě, kde získala titul doktorky přírodních věd.

V současnosti se věnuje také folklorní činnosti, je členkou flétnového kvarteta „recorder4mation“, zasedá v odborných porotách soutěží ZUŠ, je lektorkou hudebních kurzů a seminářů (např. Bystřická letní flétna, KM Winds Kroměříž, Dechové soboty – vzdělávací program MŠMT na brněnské konzervatoři aj.). Hru na zobcovou flétnu vyučuje od r. 2009 na ZUŠ Zlín-Jižní Svahy, v roce 2013-2014 v Německu na Musikschule Vattersteten a Europäische Schule München, od r. 2014 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.